Zamojskie Dni Papieskie

W 14. Rocznicę wizyty Błogosławionego Jana Pawła II, w dniach 12‒13 czerwca 2013 r. odbyły się Zamojskie Dni Papieskie. Uroczystości miały miejsce w Radecznicy, Zamościu i Komarowie. Wspierały je liczne organizacje i instytucje w tym Gmina Zamość.
W środę uroczyste msze św. zostały odprawione: w Sanktuarium w Radecznicy w Wigilię Odpustu pod przewodnictwem ks. bpa. Edwarda [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Szkolne święto w Zawadzie

Już po raz ósmy uczniowie z Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie uczcili pamięć o swoim patronie – Janie Kochanowskim. Uroczystości odbyły się 26 czerwca br. w miejscowej szkole.
Od 14 czerwca 2005 roku, decyzją Rady Gminy Zamość i Stowarzyszenia Oświatowego, patronem Gimnazjum w Zawadzie jest Jan Kochanowski, wybitny polski poeta epoki renesansu. Od tego momentu uczniowie szkoły [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

To już dziesięć lat!

Okrągły jubileusz nadania imienia obchodził Zespół Szkół w Sitańcu. Już od dekady placówka nosi imię Dzieci Zamojszczyzny. Uczniowie, nauczyciele, dyrekcja i zaproszeni goście świętowali w piątek 21 czerwca.
Przypomnijmy, uchwałą Rady Gminy Zamość z 20 marca 2003 roku nadano Zespołowi Szkół w Sitańcu imię. W dokumencie wówczas zapisano: „Nadaje się Zespołowi Szkół w Sitańcu imię Dzieci [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Kręcimy! Kamera! Akcja!! Płoskie – Start!

W dniach 10-11 czerwca 2013 roku delegacja 3 uczennic uczestniczyła w warszawskim Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Opiekun – Joanna Wałczuk – Piech, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem, od września prowadzi zajęcia związane z kinem, filmem i teatrem, a wyjazd ten miał umożliwić nawiązanie współpracy z innymi grupami, fundacjami [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Kalinowice świętowały

W niedzielę 16 czerwca br., na boisku przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, uroczystości upamiętniające powstanie szkoły i miejscowości zgromadziły całą szkolną społeczność i wielu mieszkańców Kalinowic oraz sąsiednich sołectw.
Zgromadzonych powitali: Maria Parnak Dyrektor ZSPiP w Kalinowicach, Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, Mirosław Kołtun Sołtys Kalinowic, Wojciech Suchowicz Sołtys Wólki Panieńskiej.
Uroczystości rozpoczęły się [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Unijne pieniądze na Gminny Ośrodek Kultury w Wysokiem

W przedwojennym budynku po byłej spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wysokiem, powstanie Ośrodek Kultury oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Gmina Zamość otrzymała właśnie propozycję unijnego dofinansowania na ten cel. Główną ideą projektu jest zapewnienie lokalnej społeczności szerszego dostępu do dóbr kultury, poprawa warunków do działania i rozwoju Jednostek Pomocniczych Gminy (Sołectw) oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Prymusi Szkół Gminy Zamość w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA PODSTAWOWA
W BIAŁOWOLI
Nina Obruśnik kl.VI – 5,25
Izabela Gruszkiewicz kl.V – 5,18
Natalia Tarajko kl.V – 4,75
SZKOŁA PODSTAWOWA
W BOROWINIE SITANIECKIEJ
Ptak Barbara – kl. VI – 5,4
Krucoń Anita – kl.VI – 4,9
Krucoń Dominika – kl.VI – 4,7
Chrzan Daria- kl.V – 5,2
Wiater Katarzyna- kl.V – 5,2
Franczuk Martyna – kl. V– 5,1
Kopciewska Aleksandra- kl.V – 4,8
Diadia Hubert, kl.IV– 5,0
Flis Marcelina, [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Wyprawka szkolna na rok 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
klasie [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Szkolne stypendia

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie własnym jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna przysługuje:
uczniom szkół publicznych i niepublicznych o [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Dzień Animatora Kultury

Starostwo Powiatowe w Zamościu tegoroczne uroczystości związane z Dniem Animatora Kultury zorganizowało nie w terenie, ale w Książnicy Zamojskiej w Zamościu.
Zgodnie z planem, po wystąpieniu Starosty, wręczeniu nagród i dyplomów, zaprezentowana została działalność merytoryczna placówki. Obecni zapoznali się z zasobami placówki, jak również ze zmianami w systemie pracy, polegającymi nie tylko na wypożyczaniu książek, ale [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Za nami zawody sportowo-pożarnicze w Wierzbie

W niedzielę 16 czerwca br. kilkadziesiąt drużyn OSP z terenu gmin – Zamość i Stary Zamość, rywalizowało w Wierzbie na zawodach pożarniczych. Z naszej gminy najlepsi okazali się druhowie z Pniówka. W nagrodę pojechali na VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,  jakie odbyły się 30 czerwca br. w Zawadzie.
Punktualnie o godzinie 13.00 Waldemar Raczyński, wójt [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zgrupowanie w Krasnobrodzie

Ponad 20-osobowa grupa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Bortatycz i Białowoli uczestniczyła w dniach 20‒22 czerwca br. w zgrupowaniu szkoleniowo-wypoczynkowym, organizowanym przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu. Zgrupowanie zostało zorganizowane na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla dzieci w Krasnobrodzie.
Główną tematyką szkoleń, prowadzonych przez strażaków z KM PSP w Zamościu oraz Pogotowie Ratunkowe [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

III miejsce Gminy Zamość na XIV Igrzyskach LZS

W dniach 13 oraz 21 lipca br. na stadionie sportowym w Łabuniach odbyły się XIV Powiatowe Igrzyska LZS Święto Sportu Powiatu Zamojskiego, w których udział wzięła ponad stuosobowa reprezentacja Gminy Zamość. W dniu 13 lipca w godzinach porannych o medale i punkty dla swoich gmin rywalizowali uczestnicy V Zlotu Turystycznego Klubów i Ogniw LZS a [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w ramach XIV Igrzysk LZS

W dniu 13 lipca br. na stadionie sportowym w Łabuniach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, Dziewcząt oraz Kobiet. W zawodach wzięło udział 29 drużyn, zwycięzców eliminacji gminnych z roku 2012 i 2013 reprezentujące wszystkie gminy z terenu Powiatu Zamojskiego.
W kategorii dziewcząt miejsce I wywalczyła OSP Suchowola (gmina Adamów), miejsce [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wiadomości z bajdolandii

5. czerwca 2013 roku odbyła się w Skaraszowie, w świetlicy wiejskiej, wielka impreza kulturalna Gminy Zamość. Było to podsumowanie Projektu „Spotkania w BAJDOLANDII”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Metamorfozy”. Od marca na terenie gminy organizowane były różnorodne formy pracy artystycznej dla dzieci i młodzieży, które miały na celu upowszechnianie sztuki teatru wśród najmłodszych. Prawie 200-osobowa publiczność [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dni kultury niemieckiej

W dniu 20. czerwca 2013 roku odbyła się w świetlicy w Skaraszowie impreza finałowa Projektu „Gminne Centrum współpracy polsko-niemieckiej – Dni Kultury Niemieckiej w Gminie Zamość 2013”. Realizatorem corocznych działań upowszechniających kulturę i język naszych zachodnich sąsiadów jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Metamorfozy”. Przy współpracy Gminy Zamość i Urzędu Miasta Schwäbisch Hall udało się zrealizować kolejny ciekawy [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Lipskie Lato Kulturalne

Lipskie Lato Kulturalne odbyło się 7 lipca 2013 r., na terenie przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Oprócz programu scenicznego odbyły się liczne konkursy dla dzieci i zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Festyn rozpoczął się przedstawieniem pt. „Kopciuszek – współczesny” w wykonaniu teatrzyku Uciecha, działającego przy parafii Lipsko. Młodzież została przygotowana przez księdza Krystiana Kotulskiego wikariusza parafii [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Trzeba wymienić tabliczki

Z naszych obserwacji wynika, że jeszcze wielu Mieszkańców Gminy Zamość, nie zdążyło powiesić tabliczek porządkowych spełniających nowe wymogi. Na niektórych posesjach wciąż na próżno szukać jakichkolwiek oznak ich obecności.
Według nowo obowiązującego art. 47b pkt 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r. Nr 240, poz 2027, z późn. zm) właściciel nieruchomości zabudowanej lub [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Pamiętali o poległych żołnierzach

Była Msza święta, poświęcenie krzyża i złożenie wieńców w kwaterze wojennej. W Lipsku upamiętniono żołnierzy poległych podczas I wojny światowej na Ziemi Zamojskiej. Uroczystości odbyły się w środę 17 lipca br. w kościele pw. Jana Chrzciciela i na cmentarzu parafialnym.
W kwaterze wojennej w Lipsku w szesnastu mogiłach spoczywają szczątki 50 żołnierzy armii austriacko – węgierskiej [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nabór na stanowisko Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej (umowa na zastępstwo)

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” z sie­dzibą w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92, 22–400 Zamość ogłasza nabór na wolne sta­no­wisko pracy:
Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej – umowa na zastępstwo
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo/cały etat
Zakres głów­nych obo­wiązków :
• Przy­go­to­wy­wanie i reali­zacja pro­jektów finan­so­wa­nych ze środków UE
• Koor­dy­no­wanie i ini­cjo­wanie działań z zakresu pozy­ski­wania fun­duszy zewnętrz­nych na obszarze LGD
• Pro­wa­dzenie bie­żącej [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r.-  „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla młodzieży oraz rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie własnym  jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Aleksandrów laureaci

15 maja 2013 r. nastąpiło podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Malowane poezją” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie.
Po raz piąty Biblioteka Publiczna w Mokrem włączyła się do tego konkursu.
W kategorii klasy I-III szkoły podstawowej otrzymały: 2 nagrody główne i 3 wyróżnienia – na 335 prac z czego jest 14 nagród głównych i wyróżnień [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe