Podsumowanie rocznej działalności Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Zamość cz. 1

Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez członków Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, od 5 stycznia 2013 r. w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych naszej gminy trwają zebrania sprawozdawcze. Jednostki OSP składają sprawozdania ze swojej działalności za rok 2012, sprawozdania finansowe, przedstawiają projekty działalności i plany finansowe na rok bieżący oraz podejmują stosowne uchwały.
Sprawozdania ze swojej [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zapobiegajmy pożarom

W dniu 6 lutego 2013 r w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu miało miejsce uroczyste wręczenie nagród uczestnikom etapu powiatowego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom” – edycji szkolnej 2012/2013. organizowanej przez zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu.
Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Młodzież zapobiega pożarom

28 lutego 2013 r. upłynął termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych w XXXVI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Eliminacje gminne odbyły się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Centrum Szkoleniowo – Informacyjno-Telekonferencyjnym w Mokrem.
Wzięło w nich udział 16 uczniów ze szkół podstawowych w: Mokrem, Wólce Wieprzeckiej, Zawadzie, Borowinie Sitanieckiej, Niepublicznego Gimnazjum w [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zimowa halówka 2013

W Turniejach Halowej Piłki Nożnej Reprezentacji Sołectw i Klubów Gminy Zamość „Zimowa Halówka”, rozgrywanych w hali sportowej Zespołu Szkół w Żdanowie, uczestniczyło 20 drużyn w pięciu kategoriach wiekowych. Wszystkie uczestniczące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy a za zajęcie miejsc I-III puchary Wójta Gminy Zamość. Statuetkami nagrodzono również najlepszych bramkarzy i strzelców bramek w poszczególnych turniejach.
W sobotę [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnia szansa na płatności rolnośrodowiskowe

Ostatnia Szansa Otrzymania Dofinansowania W Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2007‒2013.
Po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska objęta została Wspólną Polityką Rolną. Podstawowym narzędziem stabilizowania dochodów rolników okazały się płatności bezpośrednie, obszarowe, związane z dopłatami proporcjonalne do powierzchni poszczególnych gospodarstw rolnych, niezależnie od rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności rolniczej.
Zasadniczym instrumentem realizacji polityki Unii Europejskiej [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ostatnia szansa otrzymania dofinansowania

Gmina Zamość oraz Uniwersytet Nauk Przyrodniczych w Lublinie Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu zapraszają na wykłady i warsztaty

12 kwietnia 2013 r. świetlica wiejska w Płoskiem, adres: Płoskie 139A, 22‒400 Zamość
19 kwietnia 2013 r. Sala konferencyjna Regionalnej Izby Pamięci w Wysokiem, adres: Wysokie 84, 22‒400 Zamość

Szczegółowy program dla spotkań w obydwu terminach:
16:00 Wykład w ramach warsztatów [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Gmina Zamość zaprosiła dzieci na ferie

Ferie zimowe na terenie województwa lubelskiego przypadły na okres od 11.02 do 22.02.2013 r. W tych dniach dzieci i młodzież mogły spędzać wolny czas w świetlicach wiejskich. Na okres ferii zmieniono czas otwarcia świetlic wiejskich w Sitańcu, Skokówce, Szopinku, Bortatyczach, Żdanowie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Sitańca i Bortatycz zaangażowały się w udostępnianie świetlic [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zimowe warcaby

W dniu 23 lutego br., na zakończenie ferii zimowych, w świetlicy wiejskiej w Skokówce, rozegrano Zimowe Mistrzostwa Gminy Zamość w Warcabach 100-polowych, którym patronował Wójt Gminy Zamość. W zawodach wzięło udział ponad 30 zawodników i zawodniczek. Zawody przeprowadzono systemem szwajcarskim, gdzie każdy z zawodników rozegrał 11 partii. W trakcie rozgrywek uczestnicy korzystali ze słodkiego poczęstunku [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach

W dniu 14 lutego br. w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie odbyła się I edycja 2013 roku Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach. W zawodach wzięło udział 37 zawodników w siedmiu kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I – III dziewcząt wygrała Kinga Szpinda z Wólki Wieprzeckiej miejsce II zajęła Emilia Burcon również z Wólki Wieprzeckiej a trzecie Sandra [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ferie w Hubalach

Ok. 40 osób dziennie brało udział w zajęciach, podczas ferii zimowych w świetlicy wiejskiej w Hubalach, organizowanych przez Samorząd Gminy Zamość. Zajęcia odbywały się w dniach od 11.02 do 15.02 br. W pierwszym dniu dzieci samodzielnie wykonywały kolorowe breloczki z modeliny. We wtorek z pomocą pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Hubalach zorganizowano zajęcia kulinarne. [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Bezpłatne szkolenie „Monter instalacji i urządzeń sanitarnych”

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY i  ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO zapraszają pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP z województwa lubelskiego do udziału w projekcie „Wyższe kwalifikacje zawodowe”.
Do udziału w projekcie zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego,
nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL w latach 2007-2010 przez Urząd [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ferie w Wychodach

Zajęcia prowadzone przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich odbywały się w czwartki i piątki od godz 10.00 do 13.00 w obiekcie dawnej szkoły podstawowej. Dzieci i młodzież chętnie przychodziły, pracując wspierały się nawzajem w zadaniach, które wykonywały. Pierwszą godzinę zajęć rozpoczynano pracami plastycznymi np. nauka robienia kwiatków z bibuły i krepiny, wykonanie bukietu serduszek na [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ferie w bibliotece

W dniu 21 lutego odbyło się podsumowanie akcji ferie w bibliotece. Uczestnicy zajęć w bibliotece w Mokrem, przygotowali inscenizację utworu Bolesława Prusa pt. „Z legend dawnego Egiptu”, w ten sposób uświetniając setną rocznicę śmierci pisarza. Scenariusz opracowała Maria Duławska, a scenografię wykonała Zofia Przytuła, natomiast młodych aktorów przygotowała Dorota Waga. Spektakl, dekoracje i zaangażowanie młodych [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wielkanocne warsztaty – ZMIANA TERMINU

Zmiana terminu warsztatów wielkanocnych.
Uwaga! Dzisiejsze warsztaty wielkanocne pt. Wielkanocne świece dekoracyjne, które miały odbyć się 15.03.2013 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Skaraszowie zostają odwołane z powodu obfitych opadów śniegu uniemożliwiających dojazd osoby prowadzącej i potencjalnych uczestników spoza sołectwa Skaraszów.
Za zmianę przepraszamy.
Warsztaty te zostają przesunięte na dzień 22.03.2013 r. godzina i miejsce warsztatów [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Krwiodawcy podsumowali rok

W dniu 14 lutego br. krwiodawcy należący do Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość spotkali się w pierwszą rocznicę powołania do życia klubu, aby podsumować miniony rok a także zaplanować działania na rok bieżący. Zebranie odbyło się na świetlicy Urzędu Gminy Zamość.
W spotkaniu uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Zamość – Pan Konrad Dziuba, który [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”

28 lutego 2013 r. upłynął termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych w XXXVI Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ   ZAPOBIEGA  POŻAROM”. Eliminacje gminne odbyły się w dniu 7 marca 2013 r. o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej przy Strażnicy w Mokrem.
Uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, nagrody książkowe, drobne upominki reklamowe, opiekunowie zaś podziękowania za przygotowanie uczniów. Nagrody ufundowała Gminy Zamość.
Swoją [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Bitwy Szachowe 2013

23 marca br. zapraszamy wszystkich sympatyków gry w szachy do udziału w IV edycji Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. Mistrzostwa odbędą się w świetlicy wiejskiej w Sitańcu. W zawodach mogą uczestniczyć dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz dorośli mieszkańcy Gminy Zamość. Udział w zawodach zgłaszamy na piętnaście minut przed ich [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wiosenna halówka 2013

Zapra­szamy repre­zen­ta­cje sołectw i klu­bów gminy Zamość do wzię­cia udziału w Tur­nie­jach Halo­wej Piłki Noż­nej o Puchar Wójta Gminy Zamość na 2013 rok, które odbędą się w hali spor­to­wej Zespołu Szkół w Pło­skiem.
Dnia 16 marca od godziny 9.00 zagrają dru­żyny z rocz­ni­ków:  2002 i młodsi, 2001-2000 oraz 1998-1999,  nato­miast 17 marca  od 14.30 dru­żyny senior­skie. Pisem­nych zgło­szeń dru­żyn należy doko­nać na [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Chodź po zdrowie

Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” Siedliska, Centrum Zdrowia i Rekreacji „Iwona” z Zamościa oraz Gmina Zamość serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniach i marszach z kijkami nordic walking.Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca br. przy świetlicy wiejskiej w Skaraszowie. Początek spotkania z instruktorami godzina 10.00 a po nim nastąpi wspólny przemarsz po leśno-polnych [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Godziny Otwarcia Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie

W okresie od 1 września 2013 do 30 listopada 2013:

Poniedziałek – Piątek od godziny 15.00 do 21.00
Sobota od godziny 11:00 do 21:00
Niedziela od godziny 14.00 do 21.00

Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia tylko za zgodą Zarządzającego Obiektem po wcześniejszym uzgodnieniu.
Zobacz regulamin

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Bezpłatne szkolenie: “Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej

Szanowni Państwo, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Zamojski Inkubator Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie: “Finanse w organizacji – tworzenie biznesplanów i strategii marketingowej”, które odbędzie się w dniach 11-12 marca 2013 w Zamościu.

Kto może uczestniczyć w szkoleniu?
Szkolenie skierowane jest do pracowników oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, spółdzielni socjalnych, Zakładów Aktywności Zawodowej, instytucji [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Bezpłatne usługi doradcze i szkoleniowe w ramach projektu „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego”

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Zamojski Inkubator Ekonomii Społecznej serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w ramach projektu „Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa lubelskiego”
Zapraszamy:

pracowników i wolontariuszy podmiotów ekonomii społecznej: stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii zajęciowej, spółdzielni socjalnych, zakładów aktywności zawodowej, klubów integracji społecznej, spółdzielni inwalidów i niewidomych,
pracowników i wolontariuszy instytucji otoczenia ekonomii społecznej
instytucji rynku [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Jak chronić ptaki mieszkające w dziuplach?

Środowisko w którym żyją ptaki zostało w znacznym stopniu zmienione w ostatnich dziesięcioleciach. Wycina się dorodne dziuplaste drzewa, reguluje rzeki, zanika pierwotna przyroda i w ten sposób ptaki mają coraz mniej miejsc do gniazdowania. Działalność człowieka powoduje, że coraz trudniej znaleźć drzewa z dziuplą, dlatego najlepszym sposobem ochrony ptaków z grupy dziuplaków,  jest zachowanie w [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Uzupełniający nabór wniosków o udzielenie pomocy na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Regionalne Biuro Projektu:,,Pilotażowy system  gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości  oraz kontroli ich usuwania”, zamieściło na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl  informację że, w dniach od 4 marca 2013 r. do  8 marca 2013 r. będzie przeprowadzony uzupełniający nabór wniosków o udzielenie pomocy na pokrycie  kosztów [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

„Akcja KOREK” dobiega końca

Szanowni mieszkańcy Gminy Zamość, drodzy Internauci! Zapewne pamiętacie o prowadzonej od początku 2012 roku na terenie Gminy Zamość akcji „Korek”, podczas której zbierane są nakrętki dla małego Mikołaja. W związku z wieloma zapytaniami o akcję, informuję, że akcja „Korek” powoli dobiega końca! Korki zbierane są TYLKO DO KOŃCA MAJA 2013 r.
Dzięki Wam, Drodzy Mieszkańcy, przez [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie z Japonią

W Zespole Szkół w Wysokiem w dniach 11 i 12 lutego 2013 r. uczniowie należący do klubu japońskiego wykorzystali pierwsze dni ferii zimowych i spotkali się, by trochę wolnego czasu poświęcić japońskiemu menu.
W poniedziałek zrobiliśmy 36 japońskich kanapek onigiri. Miały kształt trójkątów, takich, jakie można kupić w Tokyo. Ich składnikami był odpowiednio przyprawiony ryż i [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Chór Sitanianie wystąpił podczas obchodów Światowego Dnia Chorego

Światowy Dzień Chorego w Szpitalu im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu obchodzony był 12 lutego 2013 r. W kaplicy szpitalnej pw. św. Rafała Archanioła odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył J.E. Ksiądz Biskup Marian Rojek Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Oprawę Mszy Świętej zapewnił Chór Sitanianie, występując z repertuarem pieśni maryjnych. Msza Święta była transmitowana do [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Atrakcje zimowe w powietrzu

Choć jeszcze mamy zimową aurę za oknem, to na lotnisku w Mokrem już działają.
W niedzielę, 10 lutego sekcja spadochronowa rozpoczęła sezon 2013. Kilku śmiałków oddało swoje pierwsze w tym roku skoki. Stwierdzili, że już pora obudzić się ze snu zimowego, a skok z samolotu o tej porze roku to wyjątkowa atrakcja. Wszak lądowanie na śniegu [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe