Wspomnienia tamtych dni

SONY DSC

W przeddzień 70. rocznicy wysiedlenia wsi Mokre w miejscowej świetlicy przypomniano tragedię tamtego czasu. 9 grudnia 1942 roku Niemcy okrążyli wioskę, następnie wchodzili do poszczególnych mieszkań, nakazując wyjść w ciągu 15 minut …. Dla wielu były to ostatnie w życiu chwile spędzone w domu.
W organizację spotkania zaangażowała się młodzież ze Szkoły Podstawowej w Mokrem. Uczniowie [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

XXVI Sesja Rady Gminy

24 listopada 2012 r. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Zamość. Wzięło w niej udział 20 radnych, Sołtys wsi Płoskie – Tadeusz Kostrubiec, Przedstawiciel Rady Sołeckiej wsi Płoskie – Krzysztof Łuczka oraz Wójt Gminy i kadra kierownicza gminnej administracji.
Radni przyjęli uchwały:
1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. w uchwale Nr XVI/154/12 z [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Artyści ze SP w Pniówku

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pniówku zostali docenieni w konkursach plastycznych, a tym samym rozsławili naszą Szkołę i Gminę Zamość.
Klaudia Bochenko, Martyna Kawałko i Wiktoria Pokryszka otrzymały nagrody w Konkursie Plastycznym „Kościół naszym domem”. Konkurs o zasięgu diecezjalnym pod patronatem Ks. bp. Mariusza Leszczyńskiego. Natomiast w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Pszczoła to Skarb” Jakub Jargieło i [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Sukcesy młodych zawodników STS Gryf Gmina Zamość

P1510907

8 grudnia br na salach gimnastycznych w Żdanowie oraz OSiR w Zamościu. odbył się II Turniej Mikołajkowy „Małe Euro 2012”. Organizatorem zawodów był Diecezjalny Klub Sportowy „Gaudium” Zamość a Honorowy Patronat nad rywalizacją młodych piłkarzy sprawował ksiądz biskup Marian Rojek ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman.
W turnieju uczestniczyli młodzi piłkarze i piłkarki [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

XIII Turniej w Mini Piłce Nożnej Halowej

P1510759

W dniu 7 grudnia br. w hali sportowej Zespołu Szkół w Płoskiem odbyła się XIII edycja Turnieju w Mini Piłce Nożnej Halowej dla Dziewcząt i Chłopców ze Szkół Podstawowych o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Zamość. W turnieju wzięło udział ponad 180 zawodników i zawodniczek reprezentujących 8 szkół podstawowych z terenu gminy. Uczestników powitał dyrektor Zespołu [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Mazurska Halówka i nie tylko

SONY DSC

W dniach 23‒25 listopada br. 46-osobowa reprezentacja Gminy Zamość, brała udział w wyjeździe studyjnym do partnerskiej Gminy Ełk. Jednym z jego celów było uczestnictwo w Ogólnopolskim Mazurskim Samorządowym Halowym Turnieju Piłki Nożnej. Nasza drużyna w składzie: Mariusz Sokołowski, Rafał Kamiński, Sylwester Galan, Mirosław Garbaty, Artur Lipski, Marian Dobromilski, Jerzy Kowalczuk, Michał Burcon awansowała do ćwierćfinałów [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Partnerstwo i współpraca

SONY DSC

Gmina Zamość i Gmina Sedliská (Słowacja) podpisały umowę partnerską o współpracy. Do spotkania przedstawicieli samorządów doszło 30 listopada br., w siedzibie słowackiej gminy.
Dokument podpisali: w imieniu Gminy Zamość – Wójt Ryszard Gliwiński, w imieniu partnera Starosta Jozef Dobrocký. Wydarzenie uświetnił występ dzieci z Sedlisk i wykonanie regionalnych słowackich pieśni przez słowackich śpiewaków. Natomiast delegacja naszej [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Idą święta

SONY DSC

Jak miło się spotkać
dzisiaj, tu w tym gronie
gdy w ciepłym uścisku
spotykają się dłonie
Przy wspólnym opłatku
rzeka życzeń płynie
wraz z nami zaproszeni goście
w wioskowej rodzinie
Już nadchodzą święta
prosimy Cię Panie
by za rok w tym gronie
przeżyć znów spotkanie
Henryk Łukaszczuk
Świąteczne życzenia postanowiły przekazać sobie panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Sitańcu Wolicy. Spotkanie zorganizowano w siedzibie Koła [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Mistrzostwa w szachach

P1520038

15 grudnia br. w Zespole Szkół w Sitańcu odbyła się X edycja Mistrzostw Gminy Zamość w Szachach pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. Zawody przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Końcowa klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wygląda następująco: dziewczęta klasa I-III: I miejsce Kinga Szpinda, II – Julia Lachawiec, III – Małgorzata Selech, IV – Emilia [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu działając na podstawie pełnomocnictwa SAO.0013-5/08 z dnia 31.04.2008r., art. 11 i art. 13 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia świąteczne dla interesantów

W dniu 18 grudnia 2012 r. w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Zamość (pok. nr 1) od godz. 7:30 do 15:30 na interesantów będą czekać symboliczne upominki świąteczne – wykonane podczas warsztatów organizowanych w Gminie Zamość. Upominki będą rozdawane do wyczerpania zapasów.

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Apel o wzajemną i życzliwą pomoc w okresie zimowym

Nadeszła pierwsza fala zimowych mrozów. Większość  z nas jest do nich odpowiednio przygotowana. Ale są wśród nas też tacy, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność, niesamodzielność, czy różne sytuacje losowe nie poradzą sobie w tym trudnym okresie.
Nie bądźmy obojętni, gdy gdzieś w pobliżu, sąsiedztwie marzną ludzie. Pomóżmy im w miarę naszych możliwości, a [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Strażacy podwyższyli swoje kwalifikacje

W dniach: 13-16 listopada 2012 r. chętni Strażacy z terenu naszej Gminy brali udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego realizowanym w „Systemie szkolenia członków OSP biorących bezpośredni udział w działanich ratowniczych”. Do udziału w powyższym szkoleniu zgłosili się: z OSP KSRG Białowola: Bolibok Robert, Pupiec Grzegorz, Z OSP KSRG Mokre: Łyś Janusz, Jamroż Piotr, [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Podsumowanie gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia r. o godzinie 11:00 w świetlicy Urzędu Gminy Zamość (ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, II piętro) nastąpi uroczyste podsumowanie gminnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
Na spotkanie serdecznie zapraszamy wyróżnionych autorów prac wraz z opiekunami:
Lista wyróżnionych autorów prac:
KAT I – przedszkola

Piotr Małek, SP Pniówek
Karolina Bełz, ZSPiP Kalinowice
Dominika [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec Wolica położonej w Gminie Zamość

Stosownie do art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647) oraz Uchwały nr XXXVII/505/2009Rady Gminy Zamość z dnia 16 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec Wolica położonej w Gminie Zamość, zawiadamiam, że projekt miejscowego [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmian.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (tekst jednolity  Dz.U. [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o konieczności dostosowania obiektów budowlanych

Przypominam że na właścicielach, zarządach i użytkowanych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego…
Zobacz pełną treść ogłoszenia

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Łupki a prawo

W dniu 29 października 2012 r. do Urzędu Gminy Zamość wpłynęło pismo Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP zawierające wiele pytań. Poniżej prezentujemy oryginalną treść listu oraz odpowiedzi Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość.
Tekst listu Pana Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP
Tekst listu Ryszarda Gliwińskiego Wójta Gminy Zamość

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Warsztaty świąteczne w Gminie Zamość

WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO “FILCOWA BOMBKA”
Gmina Zamość zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na warsztaty tworzenia bombek techniką filcowania na sucho.
Filcowanie na sucho to stara technika rękodzielnicza polegająca na obróbce wełny czesankowej za pomocą specjalnej igły. To świetny sposób na tworzenie ozdób choinkowych, biżuterii artystycznej, przedmiotów użytkowych oraz różnego rodzaju figurek.
Na warsztatach będziemy ozdabiać styropianowe [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Seniorzy wyśpiewali nagrody

SONY DSC

Corocznym wydarzeniem kulturalnym, organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie jest Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów. W roku bieżącym odbyła się trzynasta już edycja seniorskich spotkań kulturalnych. Przegląd o zasięgu wojewódzkim podzielony jest na dwa etapy – eliminacje i finał, który tradycyjnie odbywa się w Dęblinie.
Eliminacje dla powiatu zamojskiego odbyły się w dniu 27 października br. [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe