3 maja w Gminie Zamość

3 maja 2013 r. odbyły się obchody 222. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Gminnego Dnia Strażaka i jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Wieprzeckiej. Zostały zorganizowane na placu przy świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej.
Gminne uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów strażackich na placu przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej. Pod tablicą upamiętniającą [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Rocznica w Płoskiem

18 maja w Zespole Szkół im Papieża Jana Pawła II w Płoskiem obchodzono Dzień Patrona. 93 rocznica urodzin Jana Pawła II i 10. rocznica nadania tej szkole imienia słynnego Polaka oraz nadanie sztandaru, to dwie okazje, dla których społeczność szkolna, pracownicy szkoły, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Zastępcy Wójta Konrada [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Muzealnika w Wysokiem

Już po raz siódmy w Regionalnej Izbie Pamięci w Wysokiem odbył się Dzień Muzealnika. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z dawnymi zawodami i wziąć udział w warsztatach: garncarstwa, kowalstwa, rzeźbienia w drewnie czy wykonywania ozdób techniką filcowania.
Dzień Muzealnika odbył się 12 maja 2013 r. Uczestników w imieniu własnym i Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Gminny Festiwal Rekreacyjny “Sport, Zdrowie, Ekologia”

Festiwal odbył się 19 maja 2013 r. na obiektach sportowych Zespołu Szkół w Żdanowie. W konkurencjach rekreacyjno-sportowych wystartowało 357 zawodników i zawodniczek, w tym 33 osoby wzięły udział w teście sprawnościowym tzw. Coopera. Ponad 40 dzieci uczestniczyło w testach sprawnościowych z zakresu piłki nożnej, przygotowanych przez trenerów STS Gryf Gmina Zamość.
Ponadto odbyły się pokazy aerobiku [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Biegi na przełaj

W dniach 26 kwietnia i 29 maja 2013 r. odbyły się dwie wiosenne edycje Gminnych Biegów Przełajowych pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. W sumie wzięło w nich udział ponad 470 zawodniczek i zawodników.
Na boiskach sportowych przy Zespole Szkół w Płoskiem w dniu 26 kwietnia br. odbyła się I edycja w 2013 roku Gminnych Biegów Przełajowych.
W zawodach wystartowało ponad 250 zawodników [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich w bibliotekach

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto, mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem i jej filie włączyły się w tę akcję. Bibliotekę w Mokrem 23 kwietnia odwiedziła Pani Bożena Gałczyńska – Szurek autorka książki „Tajemnice [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Aktywna biblioteka

15‒16 maja 2013 r. odbyły się dwudniowe warsztaty opowiadania historii, przeprowadzone w dwóch szkołach podstawowych w Wólce Wieprzeckiej oraz w Borowinie Sitanieckiej. Zakończyły projekt AKTYWNA BILIOTEKA, prowadzony przez Akademię Filantropii w Polsce, realizowany w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, a finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach projektu ph. „Poezja i bajka słowem i pędzlem [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nie otrzymamy dofinansowania do budowy kolektorów słonecznych

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Zamość.
Informuję, że gminny projekt pod nazwą „Budowa kolektorów słonecznych w Gminie Zamość” nie został wybrany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do realizacji wspieranej środkami Unii Europejskiej.
Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego projektu Gmina Zamość złożyła w dniu 13.06.2012 r w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Brał on udział w konkursie nr 02/RPOWL/6.3/2012 ogłoszonym przez Zarząd [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Zapraszamy na Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Wierzbie

Sympatyków Straży zapraszamy do kibicowania naszym drużynom w czasie zawodów międzygminnych, które odbędą się w dniu 16 czerwca br. w Gminie Stary Zamość – na obiekcie szkolnym w miejscowości Wierzba (po przeciwnej stronie budynku Urzędu Gminy w Starym Zamościu). Rozpoczęcie zawodów  o godz. 13.00.
Chęć udziału w zawodach  z terenu naszej Gminy zgłosiło 12 drużyn z [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły

Wójt Gminy Zamość ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łącznie wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Lokalny Dzień Strażaka w Białowoli

W sobotnie popołudnie 11 maja 2013r. odbyło się spotkanie Strażaków oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Białowoli. Po zbiórce przy tutejszej remizie wspólnie udaliśmy się do kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie proboszcz parafii Lipsko odprawił mszę świętą w intencji zmarłych druhów OSP Białowola oraz o pomyślność i zdrowie dla młodzieży grającej w orkiestrze, jak i [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Wójt Gminy Zamość działając na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Oz.U. z 2010r.,Nr 234, poz.1536) i uchwały nr XXV1/261/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość

Działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536) oraz uchwały nr XXVI/261/12 Rady Gminy Zamość z dnia 24 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zamość z organizacjami pozarządowymi i innymi [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla składającego deklarację w sprawie odbioru odpadów komunalnych

1. Termin złożenia deklaracji upływa z dniem 15 lipca 2013 r. Należy złożyć ją w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. nr 1. Ze względu na usprawnienie procesu weryfikacji złożonych deklaracji prosimy o niezwlekanie z jej złożeniem.
2. Miesięczne stawki opłat obowiązujące na terenie Gminy Zamość zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Zamość Nr 295/13 z [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

ICHORIADA 2013 na WSHE w Zamościu już po raz drugi

W dniu 7 czerwca br. w Zamościu już po raz drugi odbędzie się ICHORIADA, czyli akcja krwiodawcza zorganizowana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną im. Jana Zamyskiego w Zamościu w porozumieniu z RCKiK Lublin oddział Zamość. W tym dniu uczelnia przeprowadzi akcję zbiórki krwi i zachęcać będzie do zarejestrowania się w bazie dawców szpiku.
Tajemnicza nazwa akcji pochodzi [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

„Zdrowo jem, więcej wiem”

„Zdrowo jem, więcej wiem” to całoroczny program skierowany do uczniów szkól podstawowych z całej Polski. Pomaga wykształcić u dzieci postawy prozdrowotne, a także szerzy wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej wśród dzieci i osób dorosłych, związanych z projektem. Program ma charakter międzyszkolnej rywalizacji zespołowej. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Informatyczny sukces Szymona

Szymon Michoński z klasy VI Szkoły Podstawowej w Pniówku przeszedł pomyślnie etap  Powiatowego  Konkursu Informatycznego “Myszk@” dla uczniów szkół  podstawowych.  Czeka go jeszcze ostatni etap – regionalny. Uczeń pracował pod kierunkiem pani Wiesławy Gawlik. Konkurs zorganizowało Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu oraz Zespół Szkół Katolickich w Zamościu. Dla wszystkich ogromne gratulacje i życzymy dalszych [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Sukcesy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pniówku

Nasi uczniowie odnieśli kolejne sukcesy plastyczne. Tym razem prace plastyczne    wykonane przez Kamila Uściaka, Dariusza Kudyka z klasy III i Paulinę Kierepkę z klasy V   zostały nagrodzone  w IX Ogólnopolskim Kociewskim Konkursie ” Stacja Drogi Krzyżowej”. Konkurs organizowało Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.
Kamil Uściak również otrzymał nagrodę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”, organizowanym przez [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dzieci dzieciom

„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas.”  Te słynne słowa naszego papieża Jana Pawła II stały się ostatnio głównym mottem działań młodych wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Pniówku. Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Warto być dobrym” prowadzonym przez Stowarzyszenie “Przyjazna Szkoła” Między innymi w ramach uczestnictwa w tym [...]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość uchwały Nr XX/198/12 z dnia 30 maja 2012r. i uchwały Nr XXVII/268/12 z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Szopinek w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy [...]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe