Konkurs Wiedzy o Regionie i Zamościu

Serdecznie zapraszamy do udziału w X edycji „Konkursu Wiedzy o Regionie i Zamościu” pod Patronatem Wójta Gminy Zamość.

ORGANIZATOR – Zespół Szkół w Wysokiem przy współpracy Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość oraz Muzeum Zamojskiego.

TEMAT KONKURSU – „Ratusz i place Starego Miasta w Zamościu.”

Problematyka konkursu:
– architektoniczna historia Ratusza.
– place Starego Miasta, ich rola i funkcje w życiu społeczności Zamościa.
– etymologia nazw placów miejskich.
– przeznaczenie i funkcje Ratusza na przestrzeni wieków.

Cele konkursu:
– kształtowanie więzi ucznia z własnym regionem.
– propagowanie wiedzy o Zamościu.
– kształtowanie postawy „zdrowej rywalizacji.”

Organizacja:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów w dwóch grupach wiekowych:
– klasy I – III konkurs prac plastycznych.
– klasy IV – VI konkurs prac plastycznych oraz test wiedzy o Ratuszu i placach Starego Miasta w Zamościu.

Etapy konkursu:
I etap – eliminacje szkolne przeprowadza każda szkoła we własnym zakresie i wyłania dwie osoby do etapu drugiego.
II etap to test wiedzy o Ratuszu i placach Starego Miasta.

KONKURS PLASTYCZNY

Każda szkoła może nadesłać prace na konkurs plastyczny o następującej tematyce:
„Miejsca naznaczone historią w Gminie Zamość.”

W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie danej szkoły. Prace o formacie A3 mogą być wykonane dowolną techniką i powinny zawierać krótką metryczkę: imię i nazwisko ucznia, wiek, szkoła, opiekun.

Miejsce konkursu:

II etap konkursu odbędzie się 28 kwietnia 2011 roku w Zespole Szkół w Wysokiem o godzinie 10.00.

Teksty źródłowe:
– Przewodnik „Zamość i okolice” – Z. Kazimierczuk, J. Cabaj.
– „Przewodnik dla Ciebie” – M. Jawor.
– Inne dostępne publikacje dotyczące Zamościa i okolic.

Potwierdzenie udziału:

– Zgłoszenia do udziału w II etapie należy dokonać do dnia 08 kwietnia / pisemnie na adres szkoły / lub telefonicznie pod numer 84-61-66-315 albo na adres e-mail: zswysokie@zamosc.pl
– Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 08 kwietnia 2011 roku do siedziby Zespołu Szkół w Wysokiem.
Adres:

Zespół Szkół w Wysokiem
Wysokie 133
22-400 Zamość
tel. 84-61-66-315
Dojazd we własnym zakresie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Zobacz szczegółowy regulamin

Kategoria: Aktualności.