Narodowe Święto Niepodległości

11-listopada-53

Uroczystości obchodów 95. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Gminie Zamość zorganizowano w dniu 11 listopada br. w parafii Lipsko. O godzinie 10:00, w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Lipsku, ks. proboszcz Andrzej Traczykiewicz odprawił mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz zmarłych Radnych Rady Gminy Zamość, Sołtysów, Pracowników administracji i innych Samorządowców. Homilię wygłosił ks. prof. […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nowe nawierzchnie na drogach gminnych

Droga gminna nr 112220L w m. Łapiguz

Od niedawna Mieszkańcy Gminy mogą korzystać z kolejnych dróg gminnych pokrytych nowym asfaltem. Ich modernizacja miała miejsce w sołectwach: Wólka Panieńska, Szopinek, Lipsko, Zawada, Bortatycze Kolonia, i Łapiguz. Samorząd sfinansował to zadanie ze środków własnych.
Całkowita długość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej w 35 sołectwach naszej Samorządowej Wspólnoty wynosi 136,93 km. W dzisiejszych realiach gospodarczych to […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Będzie cieplej i ładniej

Świetlica_w_Jatutowie (12)

Z wyremontowanej świetlicy wiejskiej mogą się cieszyć również mieszkańcy sołectwa Jatutów. Trzy lata temu przeprowadzono prace modernizacyjne w jej wnętrzach. Teraz zakończyło się odnawianie budynku z zewnątrz.
Świetlica wiejska w Jatutowie powstała w latach 80-tych. W czynie społecznym zbudowali ją mieszkańcy tego sołectwa. Od początku w budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, odbywały się spotkania wiejskie, Koła […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ładna i użyteczna

Wierzchowiny_świetlica (1)

Sołectwo Wierzchowiny może pochwalić się nowym obliczem świetlicy wiejskiej. Modernizację i rozbudowę przeprowadzono dzięki funduszom europejskim oraz środkom gminnym.
Sołectwo Wierzchowiny nie jest duże, gdyż zamieszkuje w nim jedynie 149 osób. Wystarcza to jednak, aby być jedną z najbardziej aktywnych jednostek pomocniczych Naszej Gminy. Prężnie działa tutaj Rada Sołecka z Sołtys Małgorzatą Kimak na czele oraz […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ośrodek Zdrowia po liftingu

Ośrodek_Zdrowia_w_Lipsku (11)

Ośrodek Zdrowia w Lipsku jest jak nowy. Budynek przeszedł modernizację i cieszy oko mieszkańców, pacjentów oraz personelu medycznego. Remont został sfinansowany z budżetu Gminy Zamość.
Pierwszy Ośrodek Zdrowia w Lipsku mieścił się w prywatnym mieszkaniu należącym do Jana Lupy. Następnie, od 1973 roku, po przejęciu miejscowej Gromadzkiej Rady Narodowej przez nowo powstałą Gminę Mokre, Ośrodek Zdrowia […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Jak Wojtek został strażakiem

DSC00218

Któż z nas nie pamięta znakomitego utworu Czesława Janczarskiego o małym Wojtku, który z płomieni palącego się domu wyniósł małego chłopczyka. Jak zostać strażakiem, można było się dowiedzieć ze spotkania uczniów klas I – III i oddziałów przedszkolnych z komendantem PSP w Zamościu bryg. Jackiem Sobczyńskim. Prelekcja multimedialna, połączona z pokazem wozu bojowego i jego […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Druhowie strażacy podnosili kwalifikacje

DSCN2571

Jak używać specjalistycznych narzędzi ratowniczych, w tym hydraulicznych narzędzi ratowniczych? Jak bezpiecznie i sprawnie udzielać pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych – wypadkach, kolizjach? Jaka jest kolejność działań na miejscu zdarzenia? Te i wiele innych pytań były przedmiotem szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników OSP, które odbyło się w dniach 12‒15 listopada 2013 r.
Zajęcia […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Zamość

dzien-edukacji-44

18 października br. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przypadające co roku 14 października święto, jest okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oświaty. Wójt Gminy Zamość – Ryszard Gliwiński za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nagrodził następujących pedagogów: Panią Radlińską Renatę […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Szachista i karateka

Jakub Sudak jest uczniem klasy trzeciej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej.
Kuba jest dzieckiem wszechstronnie uzdolnionym. Swoje zainteresowania i zdolności rozwija na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Ma na swoim koncie już wiele sukcesów: I miejsce w IV Mikołajkowym Turnieju Szachowym zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu w 2012r., […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Jeszcze nie zginęła

11 listopada 2013 r. obchodziliśmy 95. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji, we wszystkich szkołach na terenie Gminy Zamość, odbyły się apele i uroczystości patriotyczne. Na szczególną uwagę zasługuje występ dzieci z kl. I b Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, które gościnnie uświetniły koncert niepodległościowy zorganizowany przez Klub Żołnierski 3 Batalionu […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Mazurski turniej

SONY DSC

W dniach 16‒17 listopada br., na terenie gminy Ełk, odbył się VII Ogólnopolski Mazurski Samorządowy Halowy Turniej Piłki Nożnej. Reprezentacja Gminy Zamość w składzie: Tomasz Bondyra, Michał Burcon, Krzysztof Rysak, Tomasz Goździuk, Piotr Kudyk, Mariusz Sokołowski, Mirosław Garbaty, Bartłomiej Przyczyna, Krzysztof Wójcik, Marian Dobromilski, Daniel Kot, Sylwester Galan ukończyla rywalizację na VII miejscu, ulegając w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

W Białobrzegach

DSC04510

W niedzielę 17 listopada, w świetlicy wiejskiej w Białobrzegach, odbyło się rodzinne malowanie kartek bożonarodzeniowych.
Dzieci wraz z rodzicami, jak co roku, spotkały się na wspólnej zabawie. Najmłodsi malowali, wycinali, rysowali. Ci trochę starsi brali udział w konkurskie strzałów do bramki. Kartki wykonane podczas spotkania zostały zgłoszone do gminnego konkursu plastycznego „Kartki Bozonarodzeniowe Gminy Zamość“.
Panie z […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Deutsch Wagen Tour w ZS w Żdanowie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

15 listopada do Zespołu Szkół w Żdanowie, na zaproszenie Iwony Broś – Suchowierzch, nauczycielki języka niemieckiego, przybyła Katarzyna Żurawska – lektor z Instytutu Goethego z projektem Deutsch Wagen Tour. Celem projektu jest motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz inspirowanie nauczycieli przy użyciu niekonwencjonalnych metod oraz naukę poprzez śmiech i zabawę. Z okazji wizyty uczniowie […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Smok Mądragon daje radę

Uczniowie klas I-III ZSPiP w Kalinowicach w roku szkolnym 2012/2013 przystąpili do realizacji projektu profilaktycznego „SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘ”, obejmującego szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy. Ta inicjatywa społeczna jest działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Jesienne granie w Żdanowie

Dziesięć drużyn rywalizowało w dniu 17 listopada br. w hali sportowej w Żdanowie w Jesiennym Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla Reprezentacji Sołectw i Klubów Gminy Zamość pod patronatem Wójta Gminy Zamość. W pierwszym półfinale drużyna Płoszczanin Płoskie Oldboye wygrała z STS Gryf Gmina Zamość 3:0, zwycięzcą drugiego półfinału została reprezentacja LKS Rozpacz Kalinowice, pokonując w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 72. ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. […]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie Kierownika Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Zamość

Na podstawie art. 4 i art.  13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nt 234, poz. 1536 j. t. z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą, zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/377/13  Rady Gminy Zamość  z dnia   27 listopada 2013  r. w sprawie […]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Turniej 13-latków

IMG_0021

W ramach zimowych treningów na hali oraz przygotowań do nowego sezonu sportowego, Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe  „Gryf” Gmina Zamość organizuje  cykl  turniejów dla drużyn dziecięcych i młodzieżowych w rocznikach prowadzonych przez STS.  Celem każdego z turniejów jest wymiana doświadczeń trenerskich oraz podnoszenie  poziomu sportowego zawodników. Do udziału zapraszane są najlepsze kluby z terenu Lubelszczyzny. W minioną niedzielę […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Z wizytą w Teatrze Muzycznym

P1630299-2

Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Białowola w dniu 23 listopada br. uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowym z zakresu umuzykalniania. Młodzież obejrzała musical pt. „Deszczowa Piosenka”, który został wystawiony na głównej scenie Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie.Sceniczną wersję, jednego z najpopularniejszych niegdyś filmów muzycznych, wyreżyserował Wojciech Kępczyński a muzykę zaaranżował Krzysztof Herdzin. Tak jak kiedyś filmem, […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Spotkanie z Honorowymi Dawcami Krwi

SONY DSC

23 listopada br. Dni Honorowego Krwiodawstwa uczcili członkowie Osiedlowego Klubu HDK przy Spółdzielni im. Jana Zamoyskiego.
Uczestniczyli w nim członkowie i zaproszeni goście. Klub zrzesza pond 80 członków: mieszkańców Zamościa, powiatu zamojskiego, w tym gminy Zamość. Podziękowania na ręce Prezesa zarządu Klubu Mieczysława Tomaszewskiego złożyli: Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, Prezydent Zamościa Marcin Zamojski, Prezes Spółdzielni […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

W gronie najlepszych

SONY DSC

134 tegorocznych absolwentów Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odebrało dyplomy ukończenia studiów 23 listopada br. Uroczystość miała miejsce w Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu.
W spotkaniu uczestniczyły władze uczelni z rektorem prof. dr hab. Marianem Wesołowskim, przedstawicie administracji państwowej i samorządowej, instytucji związanych poprzez swoją działalność z Uniwersytetem, absolwenci, ich rodziny […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe