Za nami zawody sportowo-pożarnicze w Wierzbie

W niedzielę 16 czerwca br. kilkadziesiąt drużyn OSP z terenu gmin – Zamość i Stary Zamość, rywalizowało w Wierzbie na zawodach pożarniczych. Z naszej gminy najlepsi okazali się druhowie z Pniówka. W nagrodę pojechali na VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze,  jakie odbyły się 30 czerwca br. w Zawadzie.
Punktualnie o godzinie 13.00 Waldemar Raczyński, wójt […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zgrupowanie w Krasnobrodzie

Ponad 20-osobowa grupa członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Bortatycz i Białowoli uczestniczyła w dniach 20‒22 czerwca br. w zgrupowaniu szkoleniowo-wypoczynkowym, organizowanym przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu. Zgrupowanie zostało zorganizowane na terenie Sanatorium Rehabilitacyjnego dla dzieci w Krasnobrodzie.
Główną tematyką szkoleń, prowadzonych przez strażaków z KM PSP w Zamościu oraz Pogotowie Ratunkowe […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

III miejsce Gminy Zamość na XIV Igrzyskach LZS

W dniach 13 oraz 21 lipca br. na stadionie sportowym w Łabuniach odbyły się XIV Powiatowe Igrzyska LZS Święto Sportu Powiatu Zamojskiego, w których udział wzięła ponad stuosobowa reprezentacja Gminy Zamość. W dniu 13 lipca w godzinach porannych o medale i punkty dla swoich gmin rywalizowali uczestnicy V Zlotu Turystycznego Klubów i Ogniw LZS a […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w ramach XIV Igrzysk LZS

W dniu 13 lipca br. na stadionie sportowym w Łabuniach odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców, Dziewcząt oraz Kobiet. W zawodach wzięło udział 29 drużyn, zwycięzców eliminacji gminnych z roku 2012 i 2013 reprezentujące wszystkie gminy z terenu Powiatu Zamojskiego.
W kategorii dziewcząt miejsce I wywalczyła OSP Suchowola (gmina Adamów), miejsce […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wiadomości z bajdolandii

5. czerwca 2013 roku odbyła się w Skaraszowie, w świetlicy wiejskiej, wielka impreza kulturalna Gminy Zamość. Było to podsumowanie Projektu „Spotkania w BAJDOLANDII”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Metamorfozy”. Od marca na terenie gminy organizowane były różnorodne formy pracy artystycznej dla dzieci i młodzieży, które miały na celu upowszechnianie sztuki teatru wśród najmłodszych. Prawie 200-osobowa publiczność […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Dni kultury niemieckiej

W dniu 20. czerwca 2013 roku odbyła się w świetlicy w Skaraszowie impreza finałowa Projektu „Gminne Centrum współpracy polsko-niemieckiej – Dni Kultury Niemieckiej w Gminie Zamość 2013”. Realizatorem corocznych działań upowszechniających kulturę i język naszych zachodnich sąsiadów jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Metamorfozy”. Przy współpracy Gminy Zamość i Urzędu Miasta Schwäbisch Hall udało się zrealizować kolejny ciekawy […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Lipskie Lato Kulturalne

Lipskie Lato Kulturalne odbyło się 7 lipca 2013 r., na terenie przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lipsku. Oprócz programu scenicznego odbyły się liczne konkursy dla dzieci i zajęcia rekreacyjno-sportowe.
Festyn rozpoczął się przedstawieniem pt. „Kopciuszek – współczesny” w wykonaniu teatrzyku Uciecha, działającego przy parafii Lipsko. Młodzież została przygotowana przez księdza Krystiana Kotulskiego wikariusza parafii […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Trzeba wymienić tabliczki

Z naszych obserwacji wynika, że jeszcze wielu Mieszkańców Gminy Zamość, nie zdążyło powiesić tabliczek porządkowych spełniających nowe wymogi. Na niektórych posesjach wciąż na próżno szukać jakichkolwiek oznak ich obecności.
Według nowo obowiązującego art. 47b pkt 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2005 r. Nr 240, poz 2027, z późn. zm) właściciel nieruchomości zabudowanej lub […]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Pamiętali o poległych żołnierzach

Była Msza święta, poświęcenie krzyża i złożenie wieńców w kwaterze wojennej. W Lipsku upamiętniono żołnierzy poległych podczas I wojny światowej na Ziemi Zamojskiej. Uroczystości odbyły się w środę 17 lipca br. w kościele pw. Jana Chrzciciela i na cmentarzu parafialnym.
W kwaterze wojennej w Lipsku w szesnastu mogiłach spoczywają szczątki 50 żołnierzy armii austriacko – węgierskiej […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Nabór na stanowisko Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej (umowa na zastępstwo)

Sto­wa­rzy­szenie Lokalna Grupa Dzia­łania „Nasze Roz­tocze” z sie­dzibą w Zamo­ściu przy ul. Peowiaków 92, 22–400 Zamość ogłasza nabór na wolne sta­no­wisko pracy:
Koor­dy­nator ds. reali­zacji pro­jektów i współ­pracy zewnętrznej – umowa na zastępstwo
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo/cały etat
Zakres głów­nych obo­wiązków :
• Przy­go­to­wy­wanie i reali­zacja pro­jektów finan­so­wa­nych ze środków UE
• Koor­dy­no­wanie i ini­cjo­wanie działań z zakresu pozy­ski­wania fun­duszy zewnętrz­nych na obszarze LGD
• Pro­wa­dzenie bie­żącej […]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2013/2014

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, Rządowym programem pomocy uczniom w 2013 r.-  „Wyprawka szkolna” będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w:

klasach I – III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja dla młodzieży oraz rodziców uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

Zgodnie z art. 90 b ustawy z dnia 7 września 2004 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie własnym  jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych i niepublicznych o […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Aleksandrów laureaci

15 maja 2013 r. nastąpiło podsumowanie VI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Malowane poezją” zorganizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Aleksandrowie.
Po raz piąty Biblioteka Publiczna w Mokrem włączyła się do tego konkursu.
W kategorii klasy I-III szkoły podstawowej otrzymały: 2 nagrody główne i 3 wyróżnienia – na 335 prac z czego jest 14 nagród głównych i wyróżnień […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Tydzień głośnego czytania

W dniach 1‒8 czerwca 2013 Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” po raz dwunasty zorganizowała Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem przyłączyła się do tej wyjątkowej akcji. W Tygodniu Głośnego Czytania pani bibliotekarka chodziła do Szkoły Podstawowej w Mokrem, gdzie czytała bajki przedszkolakom, poza tym prowadzone były zajęcia plastyczno– […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Powiatowy Dzień Animatora Kultury

Starostwo, tegoroczne uroczystości związane z Dniem Animatora Kultury zorganizowało nie w terenie, ale w Książnicy Zamojskiej w Zamościu.
Zgodnie z planem, po wystąpieniu Starosty, wręczeniu nagród i dyplomów, zaprezentowana została działalność merytoryczna placówki. Obecni zapoznali się z zasobami placówki, jak również ze zmianami w systemie pracy, polegającymi nie tylko na wypożyczaniu książek, ale na działalności w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Kosmowska w Mokrem

W ramach Dyskusyjnego Klubu Książki 4 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie autorskie z Panią Barbarą Kosmowską autorką książek dla młodzieży i dorosłych. Pierwsza znana powieść pisarki to Teren prywatny wydany w 2001 roku, która nazywana jest najbardziej kobiecą powieścią Pani Barbary. W tym samym roku wygrała konkurs literacki pn. „Dziennik polskiej Bridget Jones”. Poza […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Niezwykła Noc

W ramach corocznej, ogólnopolskiej akcji Tygodnia Bibliotek, 10 maja 2013 roku od godz. 19,00 w bibliotece gminnej w Mokrem zorganizowana została Noc Bibliotek. Zaplanowano dość ciekawy program: inscenizację „Nocy sobótkowej”, spotkanie z pisarzem Panem Stefanem Dardą, autorem kilku powieści z gatunku grozy, recital Pana Jerzego Burdy. Dodatkowy klimat tworzyła scenografia, nawiązująca do tematu powieści i […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Rajd Grunwaldzki 2013 oczami organizatorów

Rozpoczęły się wakacje, zatem harcerze z Wysokiego wyruszyli na Grunwald. Powiecie: jeżdżą już tak od czterech lat, więc czym jeszcze mogą nas zaskoczyć ?   A jednak ten rok był szczególny! Z uczestników awansowaliśmy na organizatorów trasy ! Komendantem rajdu, w którym wzięło udział ponad 800 harcerzy z całej Polski, został Bartłomiej Jakóbczak -„Strażak”, a 69 […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zobacz informację

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe

Poznajmy opinię pracodawców

W miesiącach luty – marzec 2013 rok animator lokalny rozdysponował na obszarze Zamościa i Gminy Zamość ankiety dla pracodawców. Ankiety przeprowadzono na potrzeby projektu, by można było przyjrzeć się bliżej potrzebom i oczekiwaniom lokalnych pracodawców wobec nowo zatrudnianych pracowników. Ponieważ projekt zakłada wsparcie uczestników w nabywaniu nowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych istotnym było sprawdzenie […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Program Aktywności Lokalnej – III edycja

Od kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy trzeci i jednocześnie ostatni rok realizacji Gminnego Programu Aktywności Lokalnej. Budżet gminnego programu aktywności lokalnej na lata 2011 – 2013 zapewniony jest w ramach realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS”  na rok 2013 wynosi 435.715,00 zł.
W […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych

Jak realizowaliśmy projekt w 2012 roku
Dane organizacji/instytucji realizującej projekt:
Gmina Zamość/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Cele Programu:
Celem głównym projektu systemowego „Moja szansa – EFS” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Realizacja celu głównego w 2012 roku następowała poprzez […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wakacje STS Gryf Gmina Zamość

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość serdecznie zaprasza dziewczęta i chłopców, szczególnie tych urodzonych w latach 2003-2005, na zajęcia rekreacyjno-sportowe prowadzone w okresie wakacji na terenie Gminy Zamość w ośrodkach szkoleniowych przez wykwalifikowaną kadrę instruktorsko-trenerską stowarzyszenia. Podsumowaniem udziału w zajęciach będzie udział uczestników w turniejach organizowanych na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie w […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Wakacyjne turnieje na Orliku

W dniu 6 lipca br. na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych turniejów w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży, która uczestniczy w szkoleniach i treningach organizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe „Gryf” Gmina Zamość. Już od godziny 9.00 do rywalizacji przystąpiły drużyny z rocznika 2002 i młodsi oraz […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Grali na Orliku

7 lipca br. na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie odbył się kolejny turniej piłkarski dla seniorskich reprezentacji sołectw i klubów gminy Zamość. Uczestniczyło w nim 6 drużyn: GKS Perła Jatutów, sołectwo Wysokie I, sołectwo Wysokie II, KS Orły Pniówek, LKS Płoszczanin Płoskie, LKS Rozpacz Kalinowice.  Turniej wygrała  reprezentacja LKS Płoszczanin Płoskie, wygrywając […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Zbadaj się, nie czekaj!

W przyszłym tygodniu bezpłatne badania mammograficzne będą mogły wykonać Mieszkanki Gminy Zamość. Mammobus będzie czekał na chętne Panie w Żdanowie i Sitańcu.
Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, ponieważ to w tej grupie wiekowej obserwuje się największy wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.
Badania finansowane przez NFZ, […]

Czytaj więcej
| Komentowanie nie jest możliwe