Kategoria: GOPS

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.
Uchwała i  rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka, mające w styczniu, luty lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Mamo przeczytaj

Komunikat w sprawie zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. dotyczący zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu przypomina, że od 1 stycznia 2012 roku, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 jest wieloletnim dokumentem programowym, który ma istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa społecznego jej mieszkańców w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem.
Pełny tekst Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020 dostępny TUTAJ.
Cele założone w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 są kompatybilne z celami […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Wójt Gminy Zamość zaprasza wszystkie podmioty działające w obszarze pomocy społecznej na terenie gminy oraz wszystkich mieszkańców naszej gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 ? 2020?.
Treść projektu Strategii oraz formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej:
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012-2020 do wglądu […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Razem przeciwko przemocy

Przemoc w rodzinie przestaje być w naszej gminie tematem tabu. Wprowadzona w życie uchwała Rady Gminy Zamość z dnia 20 kwietnia 2011 roku uregulowała powoływanie i odwoływanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Ideą powstania tego organu jest podniesienie skuteczności pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez nawiązanie współpracy między przedstawicielami lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z organami ścigania […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Uwaga! Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Oświadczenie zamiast zaświadczeń

Dzięki wchodzącej w życie ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ubiegając się o świadczenia rodzinne, będzie można przedstawić stosowne oświadczenie zamiast zaświadczeń.
Od dnia 1 lipca 2011 r., namocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Aktywna gmina – lepsza jakość życia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu już czwarty rok realizuje projekt „Moja szansa – EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2011‒2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował projekt systemowy poprzez gminny program aktywności lokalnej. Celem głównym programu będzie zwiększenie uczestnictwa klientów ośrodka w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe

Świadczenia rodzinne

Wnioski o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy rozpoczynający się w dniu 01.11.2010r. i trwający do dnia 31.10.2011r., przyjmowane będą od 01 września 2010 r. Przed złożeniem wniosku o zasiłek rodzinny należy zgłosić się do tutejszego ośrodka (pokój 114), by wypełnić wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia […]

Czytaj więcej
| | Komentowanie nie jest możliwe